Hem

I museet kan du söka efter personer och var de bodde

Det var lite olika standard beträffande bostäder i det gamla gruvsamhället

Det finns många gamla idrottsbilder att bläddra igenom

I köket finns mycket nostalgi

På Gruvans Dag hygger vi voss.

 

NYVÅNGS GRUVMUSEUM

                   

Välkommen på besök för nya upplevelser i vårt lilla museum, som belyser epoken då stenkol var en viktig produkt för industri och samfärdsel i vårt land. Här kan du ta del av hur arbetet i Sveriges största kolgruva bedrevs samt hur ett helt nytt samhälle byggdes upp för ungefär hundra år sedan. Vi har mycket bildmaterial och en hel del museala föremål som gör det möjligt att göra sig en god föreställning om hur arbete och fritid förlöpte under förra seklet i Nyvång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museet är öppet för besök lördagar-söndagar kl 14 - 17 under sommarmånaderna (maj-augusti).

 

Vill du göra ett besök på andra tider eller är ni ett större sällskap? */

Kanske har du något eget material att tillföra?..(Vi får fortlöpande oss tillhanda föremål, bilder och intressanta krönikor - stort tack!) Kontakta

 

Inger Pettersson 042-541 59 (vidarekoppling när museet är obemannat)

 

Mejlkontakt: info@nyvangsgruva.se  

 

Om du föredrar det gamla sättet är postadressen

Lejdgatan 16  265 50 Nyvång.                                

 

Vill du bli medlem och därmed stödja verksamheten? Årsavgiften är 100:- / person och enklast visar du ditt intresse genom att betala den på pg 47 27 78 - 0. Tack på förhand!

 

Det går naturligtvis också bra att lösa medlemskap när du kommer på besök. Ordinarie entré för vuxen är tjugo kronor, men som medlem går du fritt in  - liksom medföljande barn. Hjärtligt välkommen med dina vänner och bekanta på en tidsresa genom ett helt sekel! 

 

*/ Vid guidad visning utom normal öppettid debiteras 20:-/person, dock lägst 200:-. 

 

Vi håller nu öppet varje lördag-söndag - med undantag för midsommardagen - fram till och med sista söndagen i augusti, då vi passar på att hålla en ny "Gruvans Dag". Program kommer senare - inte bestämt ännu - kanske lite tips, lite bergsbestigning, bollspel eller kast med liten damväska (?).... men helt säkert blir det musik med grillad korv och fika!!

Vår förre ordförande

trädgårdsmästare Ingvar Green är död.

Under många år medverkade han till att levandegöra museet med utställningar och intervjuer av Nyvångsbor. Vandringar genom samhället och på Bunken gav många intresserade en inblick i det gamla gruvsamhället. Vidare har Ingvar kartlagt den artrika floran på Bunken. Hans sista insats för oss var att plantera ett nytt Gingkoträd för att påminna den yngre generationen om historien bak kol och svunna tider.

(Ett Gingkoträd kan växa till sig under tusen år om det bara får stå i fred - låt oss hoppas!) publ 160518

 

Hittar du järnvägen så hittar du museet - följ skyltningen!

 

Gruvans Dag 2014